MICR Code of NORTH MALABAR GRAMIN BANK in India

Get MICR code of different branches of NORTH MALABAR GRAMIN BANK.

MICR Code Bank Name Branch City District State
670460011NORTH MALABAR GRAMIN BANKCHALACHALACANNURKERALA
670460801NORTH MALABAR GRAMIN BANKKOLASSERYKOLLASSERRYCANNURKERALA
670460203NORTH MALABAR GRAMIN BANKKARTIKULAMKARTIKULAMWAYANADKERALA
670460802NORTH MALABAR GRAMIN BANKPERIYAPERIYAWAYANADKERALA
671460801NORTH MALABAR GRAMIN BANKNARKILAKADELERI WESTKASARAGODKERALA
670460803NORTH MALABAR GRAMIN BANKVENGADVENGADCANNURKERALA
670460153NORTH MALABAR GRAMIN BANKRAMANTHALIRAMANTHALICANNURKERALA
670460154NORTH MALABAR GRAMIN BANKMATHILMATHILCANNURKERALA
670460804NORTH MALABAR GRAMIN BANKKUDIYANMALAKUDIYANMALACANNURKERALA
670460204NORTH MALABAR GRAMIN BANKVELLAMUNDAVELLAMUNDAWAYANADKERALA
671460004NORTH MALABAR GRAMIN BANKMOGRAL PUTHURKASARAGODKASARAGODKERALA
671460802NORTH MALABAR GRAMIN BANKJAYANAGARAKUMBDAJEKASARAGODKERALA
670460155NORTH MALABAR GRAMIN BANKUDINURTRIKKARIPPUR NORTHKASARAGODKERALA
671460803NORTH MALABAR GRAMIN BANKPERMUDEKASARAGODKASARAGODKERALA
671460804NORTH MALABAR GRAMIN BANKPANATHADYPANATHADYKASARAGODKERALA
671460005NORTH MALABAR GRAMIN BANKPUTHIGEEDNADKASARAGODKERALA
670460805NORTH MALABAR GRAMIN BANKPAYYAVURPAYYAVOORCANNURKERALA
670460806NORTH MALABAR GRAMIN BANKPALAVAYALELERI EASTKASARAGODKERALA
671460805NORTH MALABAR GRAMIN BANKBANDADKABANDADKAKASARAGODKERALA
670460807NORTH MALABAR GRAMIN BANKMATTOOLMATTULCANNURKERALA
670460003NORTH MALABAR GRAMIN BANKTHANACANNURCANNURKERALA
670460156NORTH MALABAR GRAMIN BANKCHERUTHAZHAMCHERUTHAZHAMCANNURKERALA
670460012NORTH MALABAR GRAMIN BANKKUDUKKIMOTTAKUDUKKIMOTTACANNURKERALA
670460808NORTH MALABAR GRAMIN BANKKAKKENGADKAKKENGADCANNURKERALA
670460809NORTH MALABAR GRAMIN BANKKARIKOTTAKARIKARIKKOTTAKERECANNURKERALA
670460157NORTH MALABAR GRAMIN BANKCHEEMENICHEEMENIKASARAGODKERALA
670460103NORTH MALABAR GRAMIN BANKPERINGATHURPERINGATHURCANNURKERALA
671460006NORTH MALABAR GRAMIN BANKCHENGALACHEGALAKASARAGODKERALA
670460810NORTH MALABAR GRAMIN BANKVATTIAMTHODEVATTIAMTHODUCANNURKERALA
670460004NORTH MALABAR GRAMIN BANKTHAYYILTHAYYILCANNURKERALA
671460806NORTH MALABAR GRAMIN BANKKALCHANADKANILESHWARKASARAGODKERALA
670460158NORTH MALABAR GRAMIN BANKVALIYAPARAMBATRIKKARIPPUR NORTHKASARAGODKERALA
670460811NORTH MALABAR GRAMIN BANKKOLAYADKOLAYADCANNURKERALA
671460807NORTH MALABAR GRAMIN BANKVALLIKADAVUMALOTHKASARAGODKERALA
670460159NORTH MALABAR GRAMIN BANKCHERUVATHURCHERUVATHURKASARAGODKERALA
671460054NORTH MALABAR GRAMIN BANKAMBALATHARAKANHANGADKASARAGODKERALA
671460808NORTH MALABAR GRAMIN BANKPARAPPANILESHWARKASARAGODKERALA
670460104NORTH MALABAR GRAMIN BANKPINARAYIPINARAYICANNURKERALA
670460812NORTH MALABAR GRAMIN BANKCHERUVANCHERRYCHERUVANCHERRYCANNURKERALA
670460813NORTH MALABAR GRAMIN BANKKELAKAMKELAKAMCANNURKERALA